Co dalšího se nám nelíbilo v návrhu územního plánu

Při psaní připomínek k návrhu územního plánu jsme se plně neztotožnili s dalšími jeho ustanoveními. Pokud ovšem níže uvedené odstavce budou vyjadřovat konsensus většiny obyvatel žijících v řešeném území, vedení obce a dotčených orgánů, nemáme připomínek. Chceme jen upozornit, že by všichni měli by být připraveni přijmout odpovědnost za nevratnou změnu charakteru území, ve kterém žijí či podnikají. A […]

Číst →

Připomínky k návrhu územního plánu před společným projednáním s dotčenými orgány

Pročetli jsme si návrh územního plánu vydaný ke společnému projednání s dotčenými orgány a podali jsme k němu následující připomínky. 1/ Připomínka ke stanovení podmínek využití ploch pro bydlení Návrh ÚP v části c) urbanistická koncepce uvádí, že hlavní rozvíjející funkcí řešeného území je a bude bydlení. V části f) ovšem návrh ÚP pro nové […]

Číst →

Degradace ploch pro bydlení v návrhu nového územního plánu

Na úředních desce visí a na obecním úřadě je k nahlédnutí návrh nového územního plánu, který jde dne 16. 10. do společného projednání s dotčenými orgány (jednání je neveřejné). Klidné bydlení Návrh ÚP v části c) urbanistická koncepce uvádí, že hlavní rozvíjející funkcí řešeného území je a bude bydlení. V části f) ovšem územní plán […]

Číst →

Cesta spalovně otevřená?

Již od doby, co obec zvažovala pořízení nového územního plánu, tj. od počátku roku 2017, apelujeme na zastupitele, aby obec nepromarnila šanci v územním plánu zamezit možné přeměně výtopny na štěpku fy EVIKO na spalovnu odpadu a postavení peletárny – legislativa to v budoucnu umožní. Důvodem byla obava ze zhoršení kvality ovzduší (spalovna), zvýšení zátěže […]

Číst →

Obec schválila obnovu drobných církevních staveb

Zastupitelstvo obce na svém 16. zasedání dne 15. května projednalo náš návrh na obnovu drobných církevních staveb a schválilo uhradit materiál na opravu tří ulomených křížů. Zároveň bylo dohodnuto, že obnova dalších staveb bude projednána po ukončení této opravy. Náš spolek nadále usiluje o zanesení novostavby kaple mezi dolním a horním rybníkem v Sedlci do […]

Číst →

Náš podnět do územního plánu

Na základě výzvy uveřejněné na úřední desce obce dne 17. 3. 2017 jsme dnes podali podnět do územního plánu. O dalším postupu budeme informovat na našem webu. Vážená paní starostko, vážení zastupitelé, Na základě výzvy uveřejněné na úřední desce dne 17. 3. 2017 podáváme tento podnět do územního plánu a žádáme o jeho zanesení do návrhu […]

Číst →

Obnova drobných církevních staveb

Také jste si jich všimli při toulkách po okolí? Kříže, boží muka, kapličky – stojí tu stejně dlouho jako pole, lesy, cesty. Vybízejí nás k zastavení, odpočinutí i zamyšlení. Jsou odkazem našich předků, kulturním dědictvím. Některé z nich jsou dokonce chráněnými kulturními památkami. Žel, ne všichni spoluobčané se k nim chovají s úctou. Příkladem neuctivého jednání jsou odřezané […]

Číst →

Podněty do nového územního plánu

Na úřední desce obce se objevila výzva občanům k podání podnětů do nového územního plánu formou písemné žádosti, a to nejpozději do 31.3.2017. Celé znění zde. Upozorňujeme, že nemusí jít jen o podněty typu “chci na svojí parcele stavět”, ale také o podněty týkající se obecnějších problémů na katastrech obce. Například upřesnění podmínek pro využití plochy pro […]

Číst →

Obec pořizuje nový územní plán

Zastupitelstvo Obce Svatý Jan nad Malší rozhodlo o pořízení nového územního plánu. Zpracovatelem územního plánu se na základě výběrového řízení stal Ing. arch. Jaroslav Daněk, projektový ateliér AD s.r.o. Územní plán bude pro obec pořizovat MěÚ Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování. Funkcí určeného zastupitele pro komunikaci s pořizovatelem a zpracovatelem územního […]

Číst →

Jak se zapojit do přípravy územního plánu

Územní plán obce (ÚP) je velmi podrobným popisem toho, jak bude uspořádáno území obce např. z hlediska ochrany životního prostředí, rozmístění průmyslových areálů nebo komunikací či rodinných domků. Územní plány tak řeší budoucí podobu veškerých ploch na území obce. Územní plán prochází schvalovacím procesem. Občané mají možnost se zapojit do celého procesu. Efektivní právní nástroje […]

Číst →