Odrůdy pro II. etapu stromořadí Na Mezích

Pokračujeme v Chlumu Vloni se Michalovi Bláhovi podařilo přesvědčit majitele pozemků horní meze v lokalitě Chlum Na Mezích, aby zde dovolili výsadbu stromořadí. Dobrovolníci zde vysázeli pětadvacet starých odrůd ovocných stromů. Počin se místním zalíbil a tak jsme letos dostali svolení od majitelů pozemků dolní meze ve výsadbě pokračovat. Vejde se sem dalších dvaadvacet stromů. […]

Číst →

Odrůdy pro dokončení stromořadí ke hradu

Stromky dorazily Včera jsme přebrali stromky od pana Peška z Ovocné školky Bojkovice. Stejně jako vloni, přišly moc pěkné vysokokmeny a polokmeny ve stáří kolem tří let. Už se těšíte, až je budete sázet? Odrůdy Pro dokončení stromořadí ke hradu jsme z letos dostupného sortimentu vybrali tři odrůdy hrušní, které se v minulosti sázely také na […]

Číst →

Nové stromořadí kaštanů

Nové stromořadí kaštanů

Líbí se nám, když majitelé rozlehlých pozemků nemyslí jen na jejich základní využití a jsou jim schopní či ochotní přisoudit také funkci krajinotvornou, například vysázením stromořadí, obnovením mezí, vodotečí, vodních ploch… Takovou činnost je potřeba pochválit. Před několika dny jsme si při jízdě po silnici z Jána na Velešín všimli nově vysazených kaštanů podél levé strany silnice. Nově […]

Číst →

Dočkáme se i my výsadby nových alejí?

Dočkáme se alejí?

Při jarních toulkách krajinou narážíme pravidelně na nově vysazené aleje. Dotační programy zřejmě fungují a některé obce této příležitosti dokáží využít. Doufejme, že i u nás se záležitost s výsadbou posune dál a více zastupitelů si uvědomí, že tato finančně nenáročná aktivita, na jejíž realizaci jsou připraveni dobrovolníci nejen z řad našeho spolku, má významný […]

Číst →

Perlorodka říční

Perlorodka říční je významný a kriticky ohrožený druh sladkovodního mlže, který se velmi vzácně vyskytuje i u nás. Druh, kdysi hojný dnes osidluje zhruba 5% původních lokalit ve zlomkové početnosti. Kvůli masívnímu ústupu druhu byly započaty intenzivní ochranářské aktivity a formulován záchranný program. V Kaplici se dne 13. 6. 2017 uskuteční úvodní konference projektu „Podpora přirozeného […]

Číst →