Obec pořizuje nový územní plán

Zastupitelstvo Obce Svatý Jan nad Malší rozhodlo o pořízení nového územního plánu. Zpracovatelem územního plánu se na základě výběrového řízení stal Ing. arch. Jaroslav Daněk, projektový ateliér AD s.r.o. Územní plán bude pro obec pořizovat MěÚ Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování. Funkcí určeného zastupitele pro komunikaci s pořizovatelem a zpracovatelem územního plánu zastupitelstvo pověřilo Veroniku Mazouchovou.