Pokračování výsadby pod Janem

Osázení cesty v lokalitě Zahrádka. Nejdelší stromořadí co jsme sázeli: 60 převážně ovocných stromů doplněných jeřáby. Děkujeme pomocníkům rodině Bláhových, Kubátů, Loučímů, Vlastovi Tomáškovi, Pepovi Janošťákovi, Jirkovi Novotnému a Vráťovi Otrusinovi. Po odvedené práci nás moc potěšilo, když jsme se dozvěděli, že osázet cestu bylo v plánu víc jak deset let a jsme rádi, že […]

Číst →

Sázeli jsme pod Janem

V sobotu proběhlo sázení jeřábů pod Janem. Přestože tentokrát počasí nebylo moc přátelské a chvílemi dokonce poletovaly sněhové vločky, dobrovolníci se znovu dostavili v hojném počtu. Posily dorazily z nedalekého okolí i vzdálené ciziny. Zvláštní poděkování patří členům oddílu Strážci z České tábornické unie a studentům SUPŠ Bechyně Alanovi a Váňovi z kazašské Almaty. Kde a kolik Navázali jsme […]

Číst →

Sázeli jsme v Chlumu a Sedlci

V neděli proběhlo sázení ovocných stromů v Chlumu a Sedlci. Akce se zúčastnila dobrá pětadvacítka dobrovolníků. Počasí bylo luxusní, někteří dorazili v kraťasech či krátkém rukávu. Všem patří veliké děkujeme! Kde a kolik V Sedlci jsme dosázeli šest hrušní na první louku stromořadí ke hradu. V Chlumu jsme letos sázeli Na Mezích na dolní mezi, kam se vešlo […]

Číst →

Odrůdy pro II. etapu stromořadí Na Mezích

Pokračujeme v Chlumu Vloni se Michalovi Bláhovi podařilo přesvědčit majitele pozemků horní meze v lokalitě Chlum Na Mezích, aby zde dovolili výsadbu stromořadí. Dobrovolníci zde vysázeli pětadvacet starých odrůd ovocných stromů. Počin se místním zalíbil a tak jsme letos dostali svolení od majitelů pozemků dolní meze ve výsadbě pokračovat. Vejde se sem dalších dvaadvacet stromů. […]

Číst →

Odrůdy pro dokončení stromořadí ke hradu

Stromky dorazily Včera jsme přebrali stromky od pana Peška z Ovocné školky Bojkovice. Stejně jako vloni, přišly moc pěkné vysokokmeny a polokmeny ve stáří kolem tří let. Už se těšíte, až je budete sázet? Odrůdy Pro dokončení stromořadí ke hradu jsme z letos dostupného sortimentu vybrali tři odrůdy hrušní, které se v minulosti sázely také na […]

Číst →

Co dalšího se nám nelíbilo v návrhu územního plánu

Při psaní připomínek k návrhu územního plánu jsme se plně neztotožnili s dalšími jeho ustanoveními. Pokud ovšem níže uvedené odstavce budou vyjadřovat konsensus většiny obyvatel žijících v řešeném území, vedení obce a dotčených orgánů, nemáme připomínek. Chceme jen upozornit, že by všichni měli by být připraveni přijmout odpovědnost za nevratnou změnu charakteru území, ve kterém žijí či podnikají. A […]

Číst →

Připomínky k návrhu územního plánu před společným projednáním s dotčenými orgány

Pročetli jsme si návrh územního plánu vydaný ke společnému projednání s dotčenými orgány a podali jsme k němu následující připomínky. 1/ Připomínka ke stanovení podmínek využití ploch pro bydlení Návrh ÚP v části c) urbanistická koncepce uvádí, že hlavní rozvíjející funkcí řešeného území je a bude bydlení. V části f) ovšem návrh ÚP pro nové […]

Číst →

Degradace ploch pro bydlení v návrhu nového územního plánu

Na úředních desce visí a na obecním úřadě je k nahlédnutí návrh nového územního plánu, který jde dne 16. 10. do společného projednání s dotčenými orgány (jednání je neveřejné). Klidné bydlení Návrh ÚP v části c) urbanistická koncepce uvádí, že hlavní rozvíjející funkcí řešeného území je a bude bydlení. V části f) ovšem územní plán […]

Číst →