Obec schválila obnovu drobných církevních staveb

Zastupitelstvo obce na svém 16. zasedání dne 15. května projednalo náš návrh na obnovu drobných církevních staveb a schválilo uhradit materiál na opravu tří ulomených křížů. Zároveň bylo dohodnuto, že obnova dalších staveb bude projednána po ukončení této opravy. Náš spolek nadále usiluje o zanesení novostavby kaple mezi dolním a horním rybníkem v Sedlci do nového územního plánu. Stavbu chceme realizovat svépomocí.