Podněty do nového územního plánu

Na úřední desce obce se objevila výzva občanům k podání podnětů do nového územního plánu formou písemné žádosti, a to nejpozději do 31.3.2017. Celé znění zde. Upozorňujeme, že nemusí jít jen o podněty typu “chci na svojí parcele stavět”, ale také o podněty týkající se obecnějších problémů na katastrech obce. Například upřesnění podmínek pro využití plochy pro výrobu a skladování v bývalém areálu ZD, kde v budoucnu potenciálně hrozí, že společnost EVIKO se změnou legislativy nebude v kogenerační stanici spalovat dřevní hmotu, ale nebezpečný odpad. O podaných podnětech spolku budeme informovat na našem webu.