Obec revokovala souhlas s výsadbou zeleně

Z rozhodnutí zastupitelstva jsme připravili projekt na výsadbu první etapy zeleně v Sedlci – aleje ke hradu Velešín – a čekali jsme na vydání souhlasu Obce na hlavičkovém papíře, abychom si mohli vyžádat stanoviska dotčených orgánů (životní prostředí a povodí Vltavy) a podat žádost o dotaci na Agenturu ochrany přírody a krajiny. Žel, na základě opakované intervence starousedlíka […]

Číst →

Odpověď ZD (vjezd na pole)

Paní starostka projednala naši žádost se ZD Ločenice s výsledkem, citujeme z e-mailu: Se ZD jsem jednala, pan Paderta (předseda ZD) řekl, že jim to říkal už několikrát, ale že se vždy jeden utrhne a pak tudy začnou jezdit i ostatní. Že by tam musel stát osobně celou dobu. Jinak, že není možné to uhlídat. […]

Číst →

Vjezd na pole při zemědělských pracích

Zemědělská družstva se neustále snaží zintenzivňovat rostlinnou výrobu, čímž nepřispívají k trendu obnovování původního rázu kulturní krajiny. Kromě toho nasazením mechanizace neúměrné velikosti k současné infrastruktuře účelových komunikací vznikají jiné doprovodné problémy. Jeden z mnoha se neúspěšně snažíme delší dobu řešit se zástupci místního zemědělského družstva a proto jsme požádali zastupitele obce o pomoc. Vážená paní starostko, vážení […]

Číst →

Obec udělila souhlas s výsadbou zeleně

Zastupitelstvo obce na svém 16. zasedání dne 15. května udělilo souhlas s výsadbou zeleně. Bylo dohodnuto, že náš spolek předloží předběžnou kalkulaci nákladů, na základě které obec na dalším jednání rozhodne o finančních prostředcích, které dá do rozpočtu obce na příští rok nebo zda uvolní část prostředků již v tomto roce. Jak obec, tak náš […]

Číst →

Obec schválila obnovu drobných církevních staveb

Zastupitelstvo obce na svém 16. zasedání dne 15. května projednalo náš návrh na obnovu drobných církevních staveb a schválilo uhradit materiál na opravu tří ulomených křížů. Zároveň bylo dohodnuto, že obnova dalších staveb bude projednána po ukončení této opravy. Náš spolek nadále usiluje o zanesení novostavby kaple mezi dolním a horním rybníkem v Sedlci do […]

Číst →

Obnova polních cest a výsadba zeleně

V posledních dvou letech je viditelným trendem v české krajině obnova původní sítě polních, lesních a pěších cest spojená s výsadbou vzrostlé zeleně, ať už v podobě alejí či solitérních stromů. A musíme říci, že je to trend našemu oku lahodící, protože přispívá k nenásilnému začleňovaní okrajů sídel do volné krajiny a k pomalému návratu kulturní krajiny do […]

Číst →

Náš podnět do územního plánu

Na základě výzvy uveřejněné na úřední desce obce dne 17. 3. 2017 jsme dnes podali podnět do územního plánu. O dalším postupu budeme informovat na našem webu. Vážená paní starostko, vážení zastupitelé, Na základě výzvy uveřejněné na úřední desce dne 17. 3. 2017 podáváme tento podnět do územního plánu a žádáme o jeho zanesení do návrhu […]

Číst →

Obnova drobných církevních staveb

Také jste si jich všimli při toulkách po okolí? Kříže, boží muka, kapličky – stojí tu stejně dlouho jako pole, lesy, cesty. Vybízejí nás k zastavení, odpočinutí i zamyšlení. Jsou odkazem našich předků, kulturním dědictvím. Některé z nich jsou dokonce chráněnými kulturními památkami. Žel, ne všichni spoluobčané se k nim chovají s úctou. Příkladem neuctivého jednání jsou odřezané […]

Číst →