Odpověď ZD (vjezd na pole)

Paní starostka projednala naši žádost se ZD Ločenice s výsledkem, citujeme z e-mailu:

Se ZD jsem jednala, pan Paderta (předseda ZD) řekl, že jim to říkal už několikrát, ale že se vždy jeden utrhne a pak tudy začnou jezdit i ostatní. Že by tam musel stát osobně celou dobu. Jinak, že není možné to uhlídat. Slíbil, že jim to zase připomene.

S výsledkem jednání nejsme spokojeni a z výroku ZD je jasné, že pokud svah nebude osázen stromy a keři dle našeho návrhu, bude tudy těžká technika jezdit pořád. Trváme na projednání naší žádosti v zastupitelstvu.