Vjezd na pole při zemědělských pracích

Zemědělská družstva se neustále snaží zintenzivňovat rostlinnou výrobu, čímž nepřispívají k trendu obnovování původního rázu kulturní krajiny. Kromě toho nasazením mechanizace neúměrné velikosti k současné infrastruktuře účelových komunikací vznikají jiné doprovodné problémy. Jeden z mnoha se neúspěšně snažíme delší dobu řešit se zástupci místního zemědělského družstva a proto jsme požádali zastupitele obce o pomoc.

Vážená paní starostko, vážení zastupitelé,

Prosíme o projednání se ZD Ločenice, aby při zemědělský pracích nejezdili velkou mechanizací přes vysoký svah na křižovatce u paní Benoniové a pana Šítala.

Vjezd na pole

Vjezd na pole

Svah je vždy rozježděný a při srážkách stéká bahno z pole až k hasičárně… Na tomto místě mimo jiné navrhujeme vysadit dva kaštany a několik původních keřů, aby se svah zpevnil, zabránilo by se tudy jezdit a pohledově by se uzavřel návesní prostor, jde-li se od hasičárny k truhlárně.

Dále prosíme o přemístění kontejnerů na tříděný odpad mezi plot truhlárny a obecní cestu na Argentinu.

Nové místo pro kontejnery

Nové místo pro kontejnery

Místa je tam dost, pod komunikací není žádné vyústění strouhy, stačilo by posekat a lehce zpevnit, otáčet se dá na Y stejně dobře jako na současném místě. Důvody pro přemístění: kontejnery brání ve výhledu do křižovatky, jede-li se od Kopsů a potom jejich umístění není zrovna estetické. S posečením a zpevněním vypomůžeme.

Poznámka: Obecní cesta na Argentinu vede v současnosti jen na pole, dál je zaoraná, v naší žádosti o udělení souhlasu s výsadbou zeleně ji navrhujeme obnovit z dotačního titulu a doprovodit výsadbou aleje.