Obec udělila souhlas s výsadbou zeleně

Zastupitelstvo obce na svém 16. zasedání dne 15. května udělilo souhlas s výsadbou zeleně. Bylo dohodnuto, že náš spolek předloží předběžnou kalkulaci nákladů, na základě které obec na dalším jednání rozhodne o finančních prostředcích, které dá do rozpočtu obce na příští rok nebo zda uvolní část prostředků již v tomto roce. Jak obec, tak náš spolek se budeme snažit získat dotaci na výsadbu zeleně. Předběžnou kalkulaci nákladů jsme zastupitelům zaslali dne 25. května s výzvou, že jsme připraveni k jednání o určení priorit výsadby a prodiskutování možných realizačních úskalí.