Nové stromořadí kaštanů

Nové stromořadí kaštanů

Líbí se nám, když majitelé rozlehlých pozemků nemyslí jen na jejich základní využití a jsou jim schopní či ochotní přisoudit také funkci krajinotvornou, například vysázením stromořadí, obnovením mezí, vodotečí, vodních ploch… Takovou činnost je potřeba pochválit. Před několika dny jsme si při jízdě po silnici z Jána na Velešín všimli nově vysazených kaštanů podél levé strany silnice. Nově […]

Číst →

Podněty do nového územního plánu

Na úřední desce obce se objevila výzva občanům k podání podnětů do nového územního plánu formou písemné žádosti, a to nejpozději do 31.3.2017. Celé znění zde. Upozorňujeme, že nemusí jít jen o podněty typu “chci na svojí parcele stavět”, ale také o podněty týkající se obecnějších problémů na katastrech obce. Například upřesnění podmínek pro využití plochy pro […]

Číst →

Obec pořizuje nový územní plán

Zastupitelstvo Obce Svatý Jan nad Malší rozhodlo o pořízení nového územního plánu. Zpracovatelem územního plánu se na základě výběrového řízení stal Ing. arch. Jaroslav Daněk, projektový ateliér AD s.r.o. Územní plán bude pro obec pořizovat MěÚ Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování. Funkcí určeného zastupitele pro komunikaci s pořizovatelem a zpracovatelem územního […]

Číst →

Založení spolku

Dnešním dnem byl Spolek Sedlce pro život zapsán do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod spisovou značkou L 7059.

Číst →