Nové stromořadí kaštanů

Nové stromořadí kaštanů

Líbí se nám, když majitelé rozlehlých pozemků nemyslí jen na jejich základní využití a jsou jim schopní či ochotní přisoudit také funkci krajinotvornou, například vysázením stromořadí, obnovením mezí, vodotečí, vodních ploch… Takovou činnost je potřeba pochválit.

Před několika dny jsme si při jízdě po silnici z Jána na Velešín všimli nově vysazených kaštanů podél levé strany silnice. Nově vysázené kaštany utváří stromořadí a doplňují proluky mezi starými stromy v tomto místě rostoucími. „Na svědomí“ má toto dílo Ivan Kučera ze Svachova. Ivane, děkujeme.

Apelujeme touto cestou na ostatní majitele polností, aby se zamysleli, zda také nechtějí přispět  k obnově krajinných struktur v našem okolí. Dílo nemusíte realizovat sami. Uvítáme i pouhé svolení s realizací na vašich pozemcích a práce provedeme sami nebo společně, či pomůžeme vyřídit dotaci na realizaci firmou (dotace ovšem končí s rokem 2020).