Na podzim sázíme (stromořadí ke hradu)

Na podzim sázíme

Díky vstřícnému přístupu pana W. G. Johannese můžeme letos na podzim zahájit výsadbu stromořadí ovocných stromů na jižní straně polní cesty ze Sedlce ke hradu Velešín. Stromy můžeme sázet v celé délce cesty včetně části za lesním remízem, který cestu půlí. Ze vsi k remízu půjde o 29 stromů na délce necelých tři sta metrů, od remízu k lesu u hradu pak o 27 stromů na délce 280 m. Stromy budou vysázeny na soukromých pozemcích pana Johannese, tři metry od současně vyježděné cesty, což dává rezervu od hranice cesty dle katastru přibližně šest metrů. K tomuto řešení jsme přistoupili z důvodů trvajících omezujících podmínek ze strany obce při uvažované výsadbě na původní mezi.

Kdo to vyměří?

Umístění stromů již bylo dohodnuto přímo v terénu s vlastníkem pozemků. Před výsadbou postačí vyměřit pásmem 3 metry od cesty a spon výsadbových jam 10 metrů. Geodet není potřeba.

Kdo nakoupí materiál?

Sazenice a pomocný materiál (kůly, pletiva, úvazky) zajistí členové spolku.

Kdo to zaplatí?

Náklady na jednu sazenici a materiál k jejímu zabezpečení předpokládáme v hodnotě kolem 800,- Kč. První část stromořadí tedy materiálově vyjde přibližně na 23.200,- Kč a druhá na 21.600,- Kč. Náklady předpokládáme rozdělit mezi dobrovolníky, kteří budou stromy sázet a něco máme přislíbeno od sponzorů. Podrobněji níže.

Kdo stromy vysází a kdo o ně bude pečovat?

Základní myšlenkou záměru je, že každý dobrovolník (jednotlivec či rodina) bude mít “svůj strom” (stromy), který zaplatí, vysadí a následně o něj bude pečovat (vyžínání, zálivka, oprava chrániček). Pravidelný řez stromů zajistí spolek. Již máme přihlášené první dobrovolníky a chystáme se jednat o spolupráci se spolky ve Velešíně a Římově. Prosíme, přihlašujte se emailem na adrese spolek(zavináč)sedlce.cz

Další informace budeme uveřejňovat od začátku školního roku na našem webu.