Sázeli jsme pod Janem

V sobotu proběhlo sázení jeřábů pod Janem.

Přestože tentokrát počasí nebylo moc přátelské a chvílemi dokonce poletovaly sněhové vločky, dobrovolníci se znovu dostavili v hojném počtu. Posily dorazily z nedalekého okolí i vzdálené ciziny. Zvláštní poděkování patří členům oddílu Strážci z České tábornické unie a studentům SUPŠ Bechyně Alanovi a Váňovi z kazašské Almaty.

Kde a kolik

Navázali jsme na před lety započatou rozptýlenou výsadbu listnatých stromů a keřů podél polní cesty od vyhlídky u sklaďáku směrem na Zahrádky. Mezi duby a na volnou mez se nám podařilo zasadit osmadvacet jeřábů ve stáří tří až čtyř let. Zhruba polovina stromů byla se souhlasem zastupitelů vysazena podél okraje obecního pozemku a druhá polovina na pozemku paní Martinusové, která se tak stala dalším „soukromníkem“ podporujícím obnovu starých mezí a výsadbu stromořadí. Děkujeme.

Protože nám ještě zbylo sedm stromů, které se už nikam nevešly a po náležitém rozehřátí domácí hruškovicí při posezení v hasičárně v Chlumu, rozhodla se ještě skupinka několika neúnavných sazečů pokračovat v neděli dopoledne podél silnice z Malče do Chlumu.

Rekapitulace

Letošní podzimní sázení skončilo. Nyní provedeme vyúčtování nákladů a podle toho, kolik nám ještě z grantu zbude finančních prostředků, vytyčíme cíle pro příští jaro a podzim.

Na závěr bychom také chtěli poděkovat Ivanovi Kučerovi, který nám zdarma poskytl krajiny na oplocení vysazených stromů, Radkovi Lejskovi a jeho bagříku za vyhloubení jam pro stromy, Chlumským hasičům za poskytnutí prostor v hasičárně, kde jsme mohli posedět a pokecat, páteru Jendovi za morální a duchovní podporu…

Nemyslíme si, že bychom naší činností dělali něco nezákonného nebo někomu způsobovali škodu. Diverzifikaci krajiny, ke které výsadba stromořadí ve volné krajině přispívá, podporuje vláda České republiky a příslušná ministerstva, máme ji zakotvenu i v našem územním plánu obce Svatý Jan nad Malší. Proto nás mrzí a vůbec nechápeme, když se najde někdo, kdo neváhá a ničí vysazené stromy. Ano, čtete dobře. Ve stromořadí ke hradu v Sedlci nám někdo začal systematicky ničit stromy ostříháváním větví již vypěstovaných korun…