Pozvánka na výsadbu stromořadí

Pozvánka na výsadbu stromořadí 2019

Zveme Vás na výsadbu stromořadí podél polní cesty od sklaďáku směrem na Zahrádky a v Chlumu na dolní mezi v lokalitě Na Mezích. Každé odpoledne bude možnost společného posezení v hasičárně v Chlumu. Zvěřinu na občerstvení věnuje Myslivecký spolek Malše Svatý Jan.

V prvním termínu také dovysadíme zbylých šest stromů na první louce stromořadí ke hradu v Sedlci.

Podrobné informace o lokalitách vyvěsíme o víkendu. Pozvánka v PDF.

Pozvánka na výsadbu stromořadí 2019