Obrana výsadbou (vjezd na pole)

V loňském roce jsme opakovaně žádali obec, aby se zemědělským družstvem projednali zákaz vjezdu na pole přes mez na konci návesní ulice, kudy potom teče bahno do vsi a nikdo se nemá k úklidu. Možností jak jinak na pole vjíždět je dost. Paní starostka se snažila s družstvem jednat, ale bez výsledku. Na zastupitelstvu jsme tedy navrhli osázení meze zelení jako zábrany. Tuto možnost nikdo z přítomných nerozporoval, proto jsme na mez vysadili tři keře (šeřík obecný, bez hroznatý a bez černý).