Vysadili jste 50 stromů

Na začátku listopadu jsme konečně mohli po více jak ročním boji uskutečnit výsadbu stromořadí starých odrůd ovocných stromů. Děkujeme dobrovolníkům za účast na realizaci a zveřejňujeme krátký článek manželů Anny a Martina Kretkových o tom, jak akci vnímali jejich očima.

Výsadba starých odrůd v Sedlci a Chlumu – od zajímavé myšlenky k unikátnímu počinu

Začalo to bohulibým nápadem osadit polní cestu ovocnými stromy starých odrůd a zajistit tak nejen patřičný ráz krajině, která by tímto získala na kráse obnovením remízů, o které ji částečně připravilo zvětšování zemědělské techniky především v době komunismu tím, jak se zemědělství pokoušeli kolektivizovat, ale také nabídnout někdy v budoucnu sladké plody jablek a hrušní našim dětem.

Nápad se zrodil v hlavách skvělých lidí ze spolku Sedlce pro život a jimi byl také 3. listopadu 2018 plně zrealizován za pomoci dobrovolných zahradníků a dalších šikovných rukou. Výsledkem tohoto snažení a velkého kusu práce je tedy nyní pyšně se vinoucí stromořadí směrem k hradu Velešín a dále v Chlumu. Výsadbě ovšem předcházely mnohé peripetie, operativní změny míst a byrokratické překážky, gentlemanské dohody, které se nakonec ukázaly být o něco méně gentlemanské, a také nesnadná komunikace s úřady a jejich viditelná nechuť podobnou akci vůbec podpořit a povolit. V den výsadby nám nijak nepřálo ani počasí, bylo velmi sychravo a mrholilo. Od začátku se tedy odehrávalo všechno to, co standardně provází jakoukoliv implementaci projektů do jejich skutečné podoby. Ale zvítězili jsme, projekt jsme dotáhli do úspěšného konce a máme z něj všichni obrovskou a upřímnou radost.
Celkem jsme vysadili 50 jabloní a hrušní v Sedlci a Chlumu, od dobrovolníků se vybrala částka 32 412,-Kč. Díry na stromky nám vykopal bagr, poté si majitelé (stromky si z vlastních prostředků kupovali různí zájemci, mimo jiné např. naši přátelé hasiči z FF Mitterbachu nebo Českokrumlovská televize) svépomocí stromek zasadili a vytvořili okolo něj ohrazení ze dřeva, které slouží jako preventivní opatření proti lesní zvěři, která by stromky jinak jistě zkonzumovala, popřípadě alespoň ožvýkala k nepoznání. Navzdory velké nepřízni počasí jsme si všichni akci užili, pobavili se, popili něco málo moku z plodů, které doufáme, že se za nějaký ten rok snad objeví právě na našich stromech.

Největší dík patří zejména zmiňovaným členům spolku, kteří čelili nepříjemnostem od samého začátku, a přesto se nevzdali a projekt uskutečnili. Dále všem, kteří si zakoupili a zasadili stromky, pomocníkům, dětem, pobíhajícím zvířatům, skvělému mobilnímu cateringu, který mezi námi v onu sobotu neustále korzoval na zahradním kolečku, chlumským hasičům, kteří pro ostatní vytopili svou hasičárnu a nabídli tak příjemný prostor pro zakončení pracovního dne, a všem, kteří se jakkoliv podíleli na této krásné akci. Chuť úspěchu jistě umocňuje i fakt, že událost nezůstala bez povšimnutí zahraničního tisku, který projektu věnoval pochvalný článek. Stálo to za to!