Výsadba původních keřů

Výsadba původních keřů

Řešetlák počistivý, střemcha obecná, svída krvavá, zimolez obecný, krušina olšová, brslen evropský, kalina obecná, ptačí zob obecný, klokoč zpeřený, dřín obecný, hloh jednosemenný, líska obecná – říkají Vám ještě tyto názvy něco? Jde o původní keře, které byly v době našich prarodičů hojně vysazovány jak ve volné kulturní krajině, například na mezích, podél úvozových cest či osamoceně jako solitery na loukách a pastvinách, kde mnohdy plnily funkci větrolamů, zábran proti splavování zemědělské půdy, ptákům doplňovali zdroj potravy, tak i v zahradách, kde kromě funkce estetické byly jejich jedlé plody využívány venkovskou kuchyní v podobě zavařenin a likérů.

Se změnou životního stylu na venkově, kdy v mnoha ohledech dochází k přejímání městského způsobu života a k menšímu využívání zemědělské půdy pro vlastní obživu, původní keře z naší krajiny postupně mizí. Jsou vytlačovány bariérami stále zelených plotů, většinou z nepůvodních druhů, které sice nesou název živý, ale v podstatě jsou pro okolní přírodu mrtvé a pro člověka bez užitku (snad kromě funkce neprůhledné bariéry, ale té lze dosáhnout i výběrem vhodné odrůdy původních dřevin) a pro určité druhy ovocných stromů (hrušně) jsou nositelem zkázy v podobě choroby, jejíž zárodky přežívají třeba v některých druzích jalovců.

V průběhu letošního března členové našeho spolku vysázeli na zahradách a loukách v Sedlci padesát sazenic původních druhů keřů. Chystáme se i na výsadbu na veřejných prostranstvích. Přidáte se na podzim také Vy?

Pojďme znovu objevit krásu a zapomenuté využití původních druhů keřů rostoucích v naší přírodě. Druhy keřů vyskytující se původně na našem území jsou v nenáročnosti a odolnosti díky staletému vývoji k nepřekonání. Původní keře překvapí svými květy nebo zcela nečekanými plody a přitom esteticky zapadají do okolní krajiny.  Pro přírodu jsou původní druhy nenahraditelné, živí se na nich například otakárek ovocný a žluťáskovi pomůžete nejvíce, protože jeho živnou rostlinou je pouze krušina a řešetlák. I symbol přírodních zahrad, ježek, je pod keři doma a jeho přítomnost je nejvyšší certifikací opravdové přírodní zahrady.

Každý, kdo plánuje výsadbu, má výběrem původních druhů šanci jednoduše a přitom významně podpořit druhovou rozmanitost přírody okolo sebe. Pár keřů na jedné zahrádce se sice může zdát málo, ale sečtou-li se obrovské plochy všech zahrad dohromady, je zde zřejmý vysoký potenciál obnovy původní cenné krajiny.

Praktickou pomůckou a motivací nám byla pěkně zpracovaná publikace Martina Němce ze sdružení Pro živou krajinu. Vřele doporučujeme využít i možnost nákupu sazenic v Mladošovicích poblíž Borovan, informace naleznete na webu zahradnictví.