Vysadili jste 50 stromů

Na začátku listopadu jsme konečně mohli po více jak ročním boji uskutečnit výsadbu stromořadí starých odrůd ovocných stromů. Děkujeme dobrovolníkům za účast na realizaci a zveřejňujeme krátký článek manželů Anny a Martina Kretkových o tom, jak akci vnímali jejich očima.

Číst →

Vytyčeno

Vytyčeno

Stromořadí vytyčeno. 25 stromů na přední louce a 24 stromů na zadní. Spon 12 metrů. Termín Termín záleží na tom, kdy začnou školky stromky dobývat. Každoročně to bývá v období druhá polovina října až první polovina listopadu. Jakmile bude definitivně potvrzená objednávka, tak školka dává avízo do týdne před odběrem. Platný termín zveřejníme zde. Pokud […]

Číst →

Na podzim sázíme (stromořadí ke hradu)

Na podzim sázíme

Díky vstřícnému přístupu pana W. G. Johannese můžeme letos na podzim zahájit výsadbu stromořadí ovocných stromů na jižní straně polní cesty ze Sedlce ke hradu Velešín. Stromy můžeme sázet v celé délce cesty včetně části za lesním remízem, který cestu půlí. Ze vsi k remízu půjde o 29 stromů na délce necelých tři sta metrů, […]

Číst →

Dočkáme se i my výsadby nových alejí?

Dočkáme se alejí?

Při jarních toulkách krajinou narážíme pravidelně na nově vysazené aleje. Dotační programy zřejmě fungují a některé obce této příležitosti dokáží využít. Doufejme, že i u nás se záležitost s výsadbou posune dál a více zastupitelů si uvědomí, že tato finančně nenáročná aktivita, na jejíž realizaci jsou připraveni dobrovolníci nejen z řad našeho spolku, má významný […]

Číst →

Jak dál s alejí ke hradu II

Aktuální informace. Před Velikonocemi bylo geodetem provedeno vytýčení pravé (ve směru chůze ze vsi) hranice obecní polní cesty ze Sedlce směrem ke hradu k prvnímu remízku. Vytýčení bylo bez připomínek vlastníků sousedních pozemků. Bylo provedeno vytýčení pravé hranice cesty z důvodu, že tato strana lépe sedí na původní mez a je vhodnější k osázení (výsadba při […]

Číst →

Úprava okolí na Lomském potoce

Přišli jsme s nápadem přeměnit dva zanedbané páchnoucí rybníky na Lomském potoce pod lesním hřištěm na důstojnější přírodní prostor. Do těchto rybníků je vyveden odtok ČOV Sv. Jan a slouží jako stabilizační nádrže. Rybníky bychom chtěli vyčistit, břehy upravit a prosvětlit, polní cesty k nim vedoucí obnovit a osázet doprovodnou zelení (aleje). Kromě nové vycházkové […]

Číst →

Jak dál s alejí ke hradu

V české kotlině leckdy nejdou věci jednoduše. Jak jsme informovali, na úřední desce obce musel být vyvěšen záměr na výsadbu aleje ke hradu. Připomínky došly vesměs z obav o neprůjezdnost polní cesty po výsadbě. Již z našich původních podkladů zaslaných na obec v průběhu letošního jara bylo ale zřejmé, že cesta zůstane průjezdná v dnešní šířce. […]

Číst →

Obec revokovala souhlas s výsadbou zeleně

Z rozhodnutí zastupitelstva jsme připravili projekt na výsadbu první etapy zeleně v Sedlci – aleje ke hradu Velešín – a čekali jsme na vydání souhlasu Obce na hlavičkovém papíře, abychom si mohli vyžádat stanoviska dotčených orgánů (životní prostředí a povodí Vltavy) a podat žádost o dotaci na Agenturu ochrany přírody a krajiny. Žel, na základě opakované intervence starousedlíka […]

Číst →

Obec udělila souhlas s výsadbou zeleně

Zastupitelstvo obce na svém 16. zasedání dne 15. května udělilo souhlas s výsadbou zeleně. Bylo dohodnuto, že náš spolek předloží předběžnou kalkulaci nákladů, na základě které obec na dalším jednání rozhodne o finančních prostředcích, které dá do rozpočtu obce na příští rok nebo zda uvolní část prostředků již v tomto roce. Jak obec, tak náš […]

Číst →

Obnova polních cest a výsadba zeleně

V posledních dvou letech je viditelným trendem v české krajině obnova původní sítě polních, lesních a pěších cest spojená s výsadbou vzrostlé zeleně, ať už v podobě alejí či solitérních stromů. A musíme říci, že je to trend našemu oku lahodící, protože přispívá k nenásilnému začleňovaní okrajů sídel do volné krajiny a k pomalému návratu kulturní krajiny do […]

Číst →