Dva kříže zrenovovány

Obnovili jsme kříž na kamenném podstavci na hranici pozemků p.č. 4544/4 a 4544/8 k.ú. Sv. Jan (za křižovatkou silnice Velešín/Ján s asfaltkou k areálu ZD) a kříž na kamenném podstavci na hranici pozemků p.č. 4781 a 4689/12 k.ú. Sv. Jan (u pí. Petrů na začátku Burdinky).

Náklady:

  • kříže poskytl zdarma pan farář Jan Mikeš,
  • 3000,- Kč za renovaci křížů uhradila Obec,
  • 500,- Kč za drobný materiál dali a práci odvedli členové našeho spolku.